Hancock Training
Zadzwoń: +48 609 999 016 I PL EN
O nas Dla Firm Indywidualne Kalendarz On-line Blog Kontakt

OFERTA DLA FIRM

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

AUDYT KOMPETENCYJNY

AUDYT SPRZEDAŻOWY

DORADZTWO BIZNESOWE

TEAMBUILDING

EVENTY I KONFERENCJE

SPECJALNA OFERTA DLA FINANSÓW

KATALOG SZKOLEŃ

 

 

 

 

 OFERTA SPECJANA SZKOLEŃ DEDYKOWANYCH DLA PRACOWNIKÓW DZIAŁÓW HANDLOWYCH SEKTORA BAKOWOŚCI, FINANSÓW I UBEZPIECZEŃ

Hancock Training jest polską firmą szkoleniowo konsultacyjną, zajmującą się doradztwem oraz szkoleniami otwartymi i zamkniętymi dla firm i osób zainteresowanych własnym rozwojem. Oferta Hancock Training dedykowana jest w szczególności dla firm z branży finansowo- bankowej.

Wiedza i umiejętności pracowników stanowią klucz do sukcesu w każdym biznesie. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku i oddając do dyspozycji najlepszych naszych ekspertów i praktyków z branży, oferujemy Państwu szkolenia z zakresu bankowości korporacyjnej, detalicznej i usług ubezpieczeniowych, w tym m.in.:
 • Szkolenia sprzedażowe
 • Szkolenia menedżerskie
 • Szkolenia kompetencyjne
 • Szkolenia produktowe
 • Szkolenia inne (m.in.networking)
PODSTAWOWY KATALOG SZKOLEŃ DLA FIRM Z BRANŻY FINANSOWO-BANKOWEJ

BANKOWOŚĆ KORPORACYJNA
ABC bankowości korporacyjnej


Sprzedaż - operacje kredytowe i depozytowe
 • Warsztaty produktowo-sprzedażowe dla nowych Doradców
 • Kredyty, pożyczki i gwarancje bankowe w obrocie krajowym
 • Ogólne zasady udzielania kredytów gospodarczych
 • Segmentacja rynku usług bankowych i budowanie strategii obsługi różnych grup klientów
 • Monitorowanie portfeli kredytowych
 • Windykacja - egzekucja należności
 • Trudne problemy windykacji - szkolenie dla zaawansowanych
 • Ocena zdolności kredytowej podmiotu gospodarczego
 • Analiza ryzyka kredytowego podczas finansowania podmiotów gospodarczych
 • Wykorzystanie analizy ekonomiczno-finansowej do skutecznej i bezpiecznej sprzedaży kredytów - warsztaty dla handlowców
 • Zarządzanie portfelem kredytowym
 • Leasing i factoring
 • Prezentacja publiczna i sprzedaż oferty finansowej
 • Przygotowanie prezentacji oferty produktowej
 • Negocjacje produktów finansowych
 • Klientomania - obsługa Klientów instytucjonalnych
 • Efektywna sprzedaż oferty banku
 • Obsługa Klientów strategicznych banku - Relationship Management
 • Komunikacja i autoprezentacja w kontakcie z Klientem banku
 • Sztuka prowadzenia trudnych rozmów z Klientem
 • Cross-selling - sprzedaż portfelowa produktów bankowych
 • CRM Customer Relationship Managment - zarządzanie relacjami z Klientem
 • Savoir Vivre i etykieta pracy w branży finansowej
 • Marketing bankowy w praktyce
 • Szkolenie z zakresu zachowania się w sytuacjach zagrożeń w miejscu pracy oraz bezpieczeństwa osobistego
 • Ochrona danych osobowych i tajemnicy bankowej
Zarządzanie
 • Budowanie zespołu sprzedażowego od podstaw
 • Leadership - rozwój umiejętności przywódczych
 • Jak zatrudniać najlepszych pracowników? - warsztat umiejętności rekrutacyjnych dla każdego menedżera
 • Coaching - kierowanie i wspieranie pracowników w podniesienie efektywności pracy
 • Komunikacja interpersonalna w branży finansowej
 • Nowoczesne metody zarządzania personelem w banku
Doradztwo i Audyt
 • Audyt sprzedażowy oferty bankowej
 • Audyt oferty produktowej banku na rynku
BANKOWOŚĆ DETALICZNA
ABC bankowości detalicznej
Sprzedaż - operacje kredytowe i depozytowe
 • Warsztaty produktowo-sprzedażowe dla nowych Doradców
 • Kredyty, pożyczki i gwarancje bankowe w obrocie krajowym
 • Sprzedaż i operacje kredytowe i depozytowe
 • Sprzedaż Kart Kredytowych
 • Sprzedaż Kredytów Gotówkowych
 • Sprzedaż oferty inwestycyjnej
 • Sprzedaż Kredytów Hipotecznych
 • Cross-selling - sprzedaż portfelowa produktów bankowych
 • Ogólne zasady udzielania kredytów gotówkowych
 • Ogólne zasady udzielania kredytów hipotecznych
 • Ryzyko operacyjne w placówkach bankowych
 • Monitorowanie portfeli kredytowych
 • Windykacja - egzekucja należności
 • Trudne problemy windykacji - szkolenie dla zaawansowanych
 • Zarządzanie ryzykiem kredytów gotówkowych i hipotecznych
 • Analiza sytuacji ekonomiczno - finansowej wnioskodawcy - ocena ryzyka kredytowego
 • Analiza zdolności kredytowej Klientów indywidualnych i instytucjonalnych
 • Analiza prawna i techniczna w kwestii ustanawiania zabezpieczeń przy kredycie hipotecznym dla Przedsiębiorstw w oparciu o założenia ustawy o Bankach Hipotecznych i Listach Zastawnych
 • Otwieranie i prowadzenie rachunków bankowych
 • Zarządzanie portfelem kredytowym
 • Negocjacje produktów finansowych
 • Telemarketing - sprzedaż produktów finansowych przez telefon
 • Klientomania - obsługa Klientów indywidualnych
 • Identyfikacja Klientów
 • Telefoniczna obsługa Klientów
 • Profesjonalna obsługa Klienta w oddziale bankowym - Psychologia obsługi Klienta
 • Komunikacja i autoprezentacja w kontakcie z Klientem w banku
 • Sztuka prowadzenia trudnych rozmów z Klientem
 • Savoir Vivre i etykieta pracy w branży finansowej
 • Marketing oddziału banku w praktyce
 • Szkolenie z zakresu zachowania się w sytuacjach zagrożeń w miejscu pracy oraz bezpieczeństwa osobistego
 • Ochrona danych osobowych i tajemnicy bankowej
Zarządzanie
 • Zarządzanie oddziałem banku
 • Leadership - rozwój umiejętności przywódczych
 • Coaching - kierowanie i wspieranie pracowników w podniesienie efektywności pracy
 • Zarządzanie zespołem sprzedażowym
 • Jak zatrudniać najlepszych pracowników? - warsztat umiejętności rekrutacyjnych dla każdego menedżera
 • Komunikacja interpersonalna w branży finansowej
 • Nowoczesne metody zarządzania personelem w banku
 • Asertywność w pracy pracowników oddziałów bankowych
POŚREDNICTWO FINANSOWE Sprzedaż - operacje kredytowe i depozytowe
 • Ogólne zasady udzielania kredytów gospodarczych
 • Zarządzanie ryzykiem kredytów konsumpcyjnych - warsztat dla pośredników finansowych
 • Analiza sytuacji ekonomiczno - finansowej wnioskodawcy - ocena ryzyka kredytowego
 • Analiza prawna i techniczna w kwestii ustanawiania zabezpieczeń przy kredycie hipotecznym dla Przedsiębiorstw w oparciu o założenia ustawy o Bankach Hipotecznych i Listach Zastawnych
 • Otwieranie i prowadzenie rachunków bankowych
 • Kredyty, pożyczki i gwarancje bankowe w obrocie krajowym
 • Zarządzanie portfelem kredytowym
 • Sprzedaż Kart Kredytowych
 • Sprzedaż Kredytów Gotówkowych
 • Sprzedaż oferty inwestycyjnej
 • Sprzedaż Kredytów Hipotecznych
 • Cross-selling - sprzedaż portfelowa produktów bankowych
 • Negocjacje produktów finansowych
 • Telemarketing - sprzedaż produktów finansowych przez telefon
 • Klientomania - obsługa Klientów indywidualnych
 • Identyfikacja Klientów
 • Telefoniczna obsługa Klientów
 • Profesjonalna obsługa Klienta w oddziale pośrednictwa finansowego - Psychologia obsługi Klienta
 • Komunikacja i autoprezentacja w kontakcie z Klientem w oddziale pośrednictwa finansowego
 • Sztuka prowadzenia trudnych rozmów z Klientem
 • Savoir Vivre i etykieta pracy branży finansowej
 • Marketing oddziału pośrednictwa finansowego w praktyce
 • Windykacja - egzekucja należności
Zarządzanie
 • Zarządzanie oddziałem pośrednictwa finansowego
 • Leadership - rozwój umiejętności przywódczych
 • Coaching - kierowanie i wspieranie pracowników w podniesienie efektywności pracy
 • Zarządzanie zespołem sprzedażowym
 • Jak zatrudniać najlepszych pracowników? - warsztat umiejętności rekrutacyjnych dla każdego menedżera
 • Komunikacja interpersonalna w branży finansowej
 • Nowoczesne metody zarządzania personelem
 • Asertywność w pracy pracowników oddziałów pośrednictwa finansowego
UBEZPIECZENIA
 • Sprzedaż i operacje kredytowe i depozytowe
 • Analiza sytuacji ekonomiczno - finansowej wnioskodawcy - ocena ryzyka kredytowego
 • Analiza zdolności kredytowej Klientów indywidualnych i instytucjonalnych
 • Kredyty, pożyczki i gwarancje bankowe w obrocie krajowym
 • Zarządzanie portfelem kredytowym
 • Źródła pozyskiwania nowych Klientów
 • Sprzedaż Ubezpieczeń Życiowych
 • Sprzedaż Ubezpieczeń Komunikacyjnych
 • Sprzedaż Ubezpieczeń grupowych
 • Sprzedaż Kart Kredytowych dla branży ubezpieczeniowej
 • Sprzedaż Kredytów Gotówkowych dla branży ubezpieczeniowej
 • Sprzedaż oferty inwestycyjnej
 • Sprzedaż Kredytów Hipotecznych
 • Cross-selling - sprzedaż portfelowa produktów finansowych i ubezpieczeniowych
 • Negocjacje produktów finansowych
 • Telemarketing - sprzedaż produktów finansowych i ubezpieczeniowych przez telefon
 • Klientomania - obsługa Klientów indywidualnych
 • Identyfikacja Klientów
 • Telefoniczna obsługa Klientów
 • Profesjonalna obsługa Klienta w oddziale ubezpieczeniowym - Psychologia obsługi Klienta
 • Komunikacja i autoprezentacja w kontakcie z Klientem
 • Sztuka prowadzenia trudnych rozmów z Klientem
 • Savoir Vivre i etykieta pracy branży finansowo ubezpieczeniowej
 • Marketing oddziału ubezpieczeniowego w praktyce
Zarządzanie
 • Zarządzanie oddziałem ubezpieczeniowym
 • Nowoczesne metody zarządzania personelem w banku
 • Leadership - rozwój umiejętności przywódczych
 • Coaching - kierowanie i wspieranie pracowników w podniesienie efektywności pracy
 • Zarządzanie zespołem sprzedażowym
 • Jak zatrudniać najlepszych pracowników? - warsztat umiejętności rekrutacyjnych dla każdego menedżera
 • Komunikacja interpersonalna w branży finansowej
 • Asertywność w pracy pracowników oddziałów ubezpieczeniowych
OFERTA DODATKOWA Prawo w bankowości
 • Prawne aspekty działalności banku
 • Prawo dewizowe w praktyce. Ustawa i akty wykonawcze
 • Umowa rachunku bankowego w praktyce bankowej
 • Umowa rachunku bankowego z elementami prawa czekowego
 • Prawo upadłościowe i układowe ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących bankowości
 • Weksel i czek w praktyce bankowej
 • Wekslowe produkty bankowe - dyskonto, forfaiting, akcept, poręczenie wekslowe
 • Prawo spółdzielcze
 • Bank hipoteczny - adaptacja działalności na polskim rynku gospodarczym
 • Prawo pracy
 • Wykrywanie fałszerstw i zabezpieczanie przed podrabianiem pieniędzy, dokumentów i innych papierów wartościowych
 • Ochrona informacji niejawnych
 • Kontrola wewnętrzna w banku
 • Nowelizacja prawa bankowego po wejściu Polski do UE
 • Forma elektroniczna umów zawieranych przez Banki - podpis elektroniczny
 • Aspekty prawne elektronicznych instrumentów płatniczych
 • Podstawy prawne działalności kredytowej Banku z uwzględnieniem Prawa o działalności gospodarczej, Kodeksu Spółek Handlowych oraz Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym
 • Kredyt konsumencki - nowe regulacje prawne
 • Prawo podatkowe
 • Prawo handlowe
 • Prawo gospodarcze
 • Nowe ustawy stanowiące Kodeks rynku regulowanego
 • Ustawa anty-lichwiarska
Rachunkowość i finanse
 • Rachunkowość bankowa w świetle członkostwa w Unii Europejskiej
 • Międzynarodowe Standardy Rachunkowości
 • Analiza efektywności banku
 • Analiza finansowa przedsiębiorstwa dla potrzeb oceny ryzyka kredytowego
 • Wartość pieniądza w czasie
 • Inżynieria finansowa - rynek inwestycji pieniężnych
 • Efektywne zarządzanie finansami
 • Ocena finansowej efektywności projektów inwestycyjnych
 • Pomiar rentowności i wycena produktów bankowych
 • Krótkookresowe planowanie finansowe
 • Rynek pieniężny i kapitałowy
 • Sprawozdawczość wewnętrzna i na rzecz NBP
 • Metody analizy finansowej i prognozowania
Szkolenia narzędziowe
 • Access - podstawy efektywnego wykorzystania baz danych w bankowości
 • Microsoft Excel dla początkujących
 • Microsoft Excel dla średnio-zaawansowanych
 • Microsoft Excel poziom zaawansowany - obliczenia, raporty i bazy danych
 • Microsoft Excel dla finansistów i księgowych
 • Microsoft Power Point - prezentacje
 • Microsoft Excel, Power Point - narzędzia w pracy bankowca
 • Microsoft Office w biurze - dla zaawansowanych
 • Analiza sprzedaży, zarządzania sprzedażą i rotacją towarów z wykorzystaniem narzędzi MS, Excel, E-biznes
 • Dress code w biznesie
MATERIAŁY SZKOLENIOWE
Wszyscy uczestnicy naszych szkoleń otrzymują:
 • Materiały w wersji drukowanej
 • Certyfikat uczestnictwa w szkoleniach/warsztatach
Uczestnicy mają możliwość konsultacji z trenerami do miesiąca po zakończeniu szkolenia (telefonicznie/e-mailowo) w zakresie tematyki poruszanej na szkoleniach/warsztatach.

NASI TRENERZY:
Nasi trenerzy prowadzili szkolenia biznesowe dla wielu polskich i zagranicznych firm z branży bankowej i ubezpieczeniowej w Polsce oraz kilku krajach Europy Zachodniej. Wspieramy rozwój organizacji poprzez szkolenia, doradztwo oraz coaching indywidualny. Proponujemy też doradztwo związane z rozwojem ludzi i organizacji.

TOMASZ CZYŻ
Trener, konsultant, manager, psycholog specjalizujący się w prowadzeniu mentoringu wyższej kadry zarządzającej, a także szkoleń w tematach negocjacji, sprzedaży, windykacji, obsługi klienta, zarządzanie zespołem, prezentacji i wystąpień publicznych, szkoleń z zakresu psychologii stosowanej w biznesie a także psychologii marketingu politycznego. Doświadczenie z zakresu sprzedaży usług finansowych, windykacji i zarządzania pracą zespołów sprzedażowych zdobył pracując w częściach korporacyjnej i detalicznej największych na świecie banków. Ukończył kurs prezenterów telewizyjnych w Akademii Telewizyjnej przy Telewizji Polskiej. Te doświadczenia pozwalają w swobodnym prowadzeniu szkoleń z zakresu prezentacji i wystąpień publicznych. Specjalizuje się w psycho-socjotechnikach manipulacji i wywierania wpływu używanych w zarządzaniu, negocjacjach, podczas prezentacji i wystąpień publicznych. Należy do grupy Kreatorów Wizerunku pracujących dla polityków i biznesmenów. Prowadzone przez niego szkolenia charakteryzuje wysoki poziom merytoryczny, połączony z aktywnym zaangażowaniem uczestników w proces szkolenia. Dzięki doświadczeniu w sprzedaży od poziomu Sprzedawcy poprzez Kierownika Stoiska a na Dyrektorze Działu kończąc, ma szeroki horyzont spojrzenia na problemy występujące w procesie zarządzania, sprzedaży i w obsłudze klienta. Bogata wiedza praktyczna, interesująca osobowość i umiejętność wydobycia potencjału z ludzi, z którymi pracuje, stanowią o jego doskonałych kompetencjach trenerskich.

Piotr Pleban
Ukończył studia o kierunku pedagogicznym na Uniwersytecie Łódzkim. Swoje doświadczenie zdobywał w dużych korporacjach, małych przedsiębiorstwach i organizacjach pozarządowych. Posiada certyfikat Neurolingwistycznego Programowania na poziomie praktyk i master. Posiada ponad piętnastoletnie doświadczenie w pracy z grupą i ponad czteroletnie doświadczenie na stanowisku trenera wewnętrznego w instytucjach finansowych. Prowadził szkolenia i warsztaty dla pracowników różnego szczebla z zakresu produktów, sprzedaży, obsługi Klienta i komunikacji. Jest współautorem cyklu szkoleń ?up to down" dla kadry menedżerskiej z zakresu standardów sprzedaży i obsługi Klienta. Współpracując z instytucjami był odpowiedzialny za:
 • analizę potrzeb szkoleniowych,
 • tworzenie ścieżek rozwoju pracowników
 • budowanie szkoleń dla nowo zatrudnianych pracowników
 • wdrażanie i rozwój trenerów wewnętrznych
 • prowadzenie superwizji
 • współtworzenie standardów sprzedaży i obsługi Klienta
 • coaching sił sprzedażowych
Na swoim koncie ma ponad cztery i pół tysiąca przeprowadzonych godzin szkoleniowych i warsztatowych.

Krzysztof Woźniak
Absolwent Wydziału Zarządzania i Marketingu warszawskiej SGGW. Manager, praktyk w sprzedaży i zarządzaniu placówkami bankowymi. Swoją karierę zawodową rozpoczynał w bankowości przed ponad 10 laty. Zdobyte doświadczenie w sprzedaży bezpośredniej, współ-kreacja wielu innowacyjnych rozwiązań w bankowej sprzedaży mobilnej to mocne atuty i solidne podstawy sukcesów w zarządzaniu zespołami doradców. W latach 2007-2008 w Raiffeisen Bank Polska SA uczestniczył w pracach zespołu współtworząc nowy model obsługi i segmentacji Klientów. Dobrego managera poznaje się i po tym ilu managerów wyszło spod jego "skrzydeł". Dziś możemy już mówić o kilkudziesięciu jego współpracownikach którzy z sukcesami realizują swoje managerskie ambicje zawodowe. Wyznaczanie celów, skuteczna motywacja, coaching, feedback - "Kto chce szuka sposobu, kto nie chce szuka wymówki" od zawsze były inspiracją i źródłem z którego czerpał satysfakcję ze współpracy z Klientami i doradcami. Ma na swoim koncie tysiące takich godzin - twierdzi za Edisonem że "Nie przepracowałem ani jednego dnia w swoim życiu. Wszystko, co robiłem, to była Przyjemność" chce i potrafi zainspirować i udowodnić, że sprzedaż to źródło satysfakcji.

Piotr Świętochowski
Ekspert posiadający dużą wiedzę specjalistyczną i ogromną praktykę w obszarze produktów finansowych bankowych i parabankowych. Ponad 15 lat pracy w zarządzaniu i kierowaniu zespołami ludzkimi, przedstawicielami handlowymi, menadżerami sprzedaży, pracownikami obsługi Klienta. Ponad 3000 godzin specjalistycznych szkoleń partnerów i pracowników z zakresu obsługi Klienta, wiedzy w sferze produktów bankowych, faktoringowych i powiązanych z nimi produktów ubezpieczeniowych, rekrutacji; coachingu; negocjacji; utrzymywania stałych relacji z kluczowymi Klientami, zarządzania przez cele, delegowania uprawnień, tworzeniu innowacji, komunikacji, motywacji Od 15 lat praca w międzynarodowych korporacjach finansowych, Polsko-Amerykański Bank hipoteczny, GE Bank Mieszkaniowy, Raiffeisen Bank Polska S.A., Hypoverainsbank Bank Hipoteczny S.A., Grupa Millennium Bank, Citibank, EFG Eurobank Ergasias S.A, Grupa Allianz Polska. Sprzedaży usług finansowych typu B2B, współpraca z kluczowymi firmami z sektora pośrednictwa bankowo - finansowego, 7 lat w nawiązywaniu relacji wśród Klientów indywidualnych i instytucjonalnych. Doświadczenie w pozyskiwaniu, współpraca i negocjacje z partnerami zewnętrznymi w tym międzynarodowymi, negocjowanie umów z największymi Klientami dla banków uniwersalnych i specjalistycznych Uczestniczył w wielu grupach projektowych związanych ze sprzedażą dla kluczowych Klientów, obsługą Klienta, procedurami finansowymi, marketingiem, wprowadzaniem nowych produktów na rynek, pozyskiwania środków na rynku międzybankowym

Zapraszamy Państwa do współpracy!